اصول اخلاقی نشریه به شرح ذیل است:

 

اصول مربوط به نشریه

 

1- اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به  آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیأت تحریریه، مدیر داخلی و اجرایی نشریه، سایر عوامل فعّال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانتدار می­ باید کاملاً محرمانه بوده، در هر زمانی از آن محافظت شود.

 

2- تصمیم­ گیری دربارۀ مقالات در هر مرحله­ای بدون توجّه به نژاد، جنسیت، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفۀ سیاسی نویسندگان انجام شود.

 

 

 

وظایف سردبیر

 

  • سردبیر امور هدایت و نظارت بر سیاست­های یک نشریه را بر عهده دارد و نیز مسئول حفظ کیفیّت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است. نخستین وظیفه سردبیر و اعضای هیأت تحریریه، اطمینان از صحّت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار است.
  • سردبیر باید ارزیابی خود را از مقالات دریافتی، بدون دخالت نظر شخصی و محتوای فکری خود، همچنین عدم توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی یا گرایش­ های سیاسی ارائه دهد.

 

اصول مربوط به نویسندگان محترم

 

 1- مقالات حاصل مطالعات، تجربه‌ها و پژوهش‌های نویسنده یا نویسندگان باشد.

 

2- ذکر نویسندۀ مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط.

 

3- در ذکر مطالب از سایر نشریات، منبع مطالب به شکل صحیح و دقیق ذکر گردد تا در محاسبه ضریب تأثیر سایر نشریات خللی ایجاد نشود.

 

4- مقالات در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقالات سمینارها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده و یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده ­باشد (در ضمن تا سه ماه بعد از ارسال مقاله به این فصلنامه، از ارسال آن به مجله دیگر خودداری فرمایید؛ در غیر این صورت، ضمن حذف مقاله از پذیرش مقالات بعدی معذوریم).

 

5- نویسنده در هر زمانی که متوجّه هرگونه خطا و بی‌دقّتی در مقالۀ خود شود، نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و یا مقاله را بازپس گیرد.

 

6- اصل مقاله‌های رد شده یا انصراف داده­شده، پس از شش ماه از آرشیو فصلنامه خارج خواهد شد و فصلنامه هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

 

7- فصلنامه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله­­های دریافتی آزاد است. 

 

اصول مربوط به داوران محترم

 

1- داوران انتخاب شده می باید بعد از بررسی اولیّه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

 

الف) عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است

 

ب) داوری همراه با تأخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است

 

2- داوری مقالات می­باید بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه­ای، شخصی، نژادی، مذهبی و... در داوری مقالات خودداری کند.

 

3- توجه به منابعِ استفاده­شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیّۀ تحقیقات، موضوعات و نقل قول­هایی که در مقاله استفاده شده‌است می باید با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

 

4- داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسّسات و شرکت­های خاصی به وسیلۀ آن حاصل می­شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می‌شود، نمی­باید برای داوری قبول کنند.

 Cope Code of Conduct