نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 معاون فرهنگی و اجتماعی

2 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

چکیده

چکیده

مشفق کاشانی از شاعران دورة معاصر است که بسیاری از سروده‌های خود را در موضوع دفاع مقدّس، شهادت، ایثار و حماسه‌سازی رزمندگان سروده‌است. در این جستار به بررسی جلوه‌های پایداری در اشعار مشفق کاشانی پرداخته می‌شود و نویسنده در پی آن است تا میزان نمود جلوه‌های پایداری را در شعر این شاعر به تصویر بکشد. روش در این پژوهش تحلیلی توصیفی از طریق یادداشت برداری کتابخانه‌ای است و واحد تحلیل مضمون در نظر گرفته شده‌است. نتایج اولیه حاکی از آن است که جلوه‌های برجسته در اشعار مشفق عشق به وطن، یادآوری حماسة عاشورا و همچنین حماسة قدس، دعوت به مبارزه، ستایش آزادی، ستایش شهید و شهادت و طرح اسطوره‌های ملی و تاریخی می باشد.‌ بهره‌گیری از محرک‌های گوناگون برای برانگیختن مردم و کشاندن آنان به جنبش‌های پایداری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اشعار مشفق کاشانی است، محرک‌های مؤثری چون میهن، ملّت، ناموس، غیرت، دین، اسلام، قرآن، اسطوره‌ها و هر آن چه که در نزد مردم احترام و قداستی خاص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Manifestation of resistance in the book Sirang by Moshfegh Kashani

نویسنده [English]

  • . . 2

2 .

چکیده [English]

Abstract

Moshfegh Kashani is one of the poets of the contemporary era who wrote many of his poems on the subject of holy defense, martyrdom, sacrifice, and epic creation of warriors. In this research, first, the effects of resistance literature in Moshfegh Kashani's poems are examined, and then, the author seeks to depict the extent of the effects of resistance literature in his poems. The method of this research is descriptive and thematic analysis through library note-taking. The preliminary results indicate that the effects used in Moshfegh’s poems are love for the homeland, reminding of Ashura epic, the epic of Quds, the call to fight, the praise of freedom, the praise of martyrs and martyrdom, and the design of national and historical myths. Using various stimuli to arouse people and lead them to resistance movements is one of the most important features of Moshfegh Kashani's poems. Effective stimuli such as homeland, nation, honor, zeal, religion, Islam, Quran, myths and everything that has special respect and holiness in the eyes of people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Literature
  • Moshfegh Kashani
  • Holy Defense. sirang book