مدیر اجرائی نشریه فقط روزهای چهارشنبه از ساعت 11:30 تا 13 صبح پاسخگوی تماس تلفنی است.

شماره تماس: 31322343-034

با سپاس

مدیر اجرائی نشریّه


فقط کاراکترهای موقعیتهای فرد را وارد کنید.
CAPTCHA Image