این نشریه در پی آن است تا زمینه انتشار مقاله های علمی پژوهشی محققان و استادان را در حوزه شعر و نثر ادبیات پایداری جهت دستیابی به اهداف زیر فراهم کند:

 

 

 

 • بررسی و تبیین مبانی علمی ادبیات پایداری

 • شناخت شاخصه­ها و ویژگی های آثار نظم و نثر پایداری

 •  بررسی و تبیین مبانی فرهنگی- هنری ادبیات پایداری

 • شناسایی و معرفی آثار برجسته شعر و نثر پایداری

 • بررسی و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در متون پایداری

 • تبیین ادبیات پایداری به عنوان یک سبک ادبی

 • بررسی تعامل و ارتباط ادبیات پایداری و بیداری اسلامی

 • سبک شناسی نظم و نثر ادبیات پایداری با اتکا بر سطح محتوایی.

 • تبیین فرهنگ مقاومت و پایداری و تعامل آن با هویت دینی- ملّی

 

 • تبیین ادبیات انقلاب اسلامی و مقاومت بین الملل

 • معرفی رشته ادبیات پایداری و ادبیات مقاومت

 • بررسی زبان ادبیات پایداری

 • ادبیات پایداری در ابعاد جهانی

 • ادبیات پایداری درعصر ارتباطات مجازی

 • جایگاه ادبیات پایداری درنظام علمی آموزشی ایران

 • بررسی وتحلیل ریشه‌های تاریخی و اعتقادی ادبیات پایداری در ایران و جهان

 • بررسی تحلیل آثار مکتوب شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

 • نشر ارزش­های دفاع مقدس و فرهنگ جهاد و شهادت در جوامع علمی جامعه

 • ادبیات پایداری وکودکان و نوجوانان

 • ادبیات پایداری و زنان با بررسی و تحلیل جایگاه زنان در ادبیات پایداری، بازتاب مشارکت زنان در صحنه‌‌ های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.

 • آسیب‌شناسی و نقد ادبیات پایداری شامل آسیب‌شناسی کاربرد نظریه‌های ادبیات پایداری، آسیب‌شناسی محتوایی ادبیات پایداری، آسیب‌شناسی زبانی و ساختاری ادبیات پایداری، آسیب‌شناسی و تحلیل تقدس‌گرایی و تقدس‌زدایی، آسیب‌شناسی عملکرد نهادهای فعّال در حوزۀ‌ ادبیات پایداری(دانشگاه‌ها، نهادها، کنگره‌ها، رسانه‌ها، ناشران و... )، آسیب‌شناسی آثار منتشر شده در حوزه ادبیات پایداری (شعر، داستان، اسناد و ...) و آسیب‌شناسی خاطرات و تاریخ شفاهی دفاع مقدس و ادبیات پایداری.

 • فراهم آوردن آثار تحقیقی و تحلیلی در محورهای ارزشی مانند دفاع مقدس، عاشورا و حماسه حسینی و یادآوری دلاورمردی های ۸ سال دفاع مقدس می باشد و به دلیل آشنایی کمتر نسل امروز با این ارزش ها.