نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان - میدان آزادی (دروازه شیراز) - خ. هزار جریب - دانشگاه اصفهان - کدپستی: 8174673441

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

10.22103/jrl.2023.20749.2830

چکیده

ازجمله راه‌های شناخت مبانی فرهنگ پایداری و آموزش آن، انجام مطالعات علمی در حوزه فرهنگ و ادب عامه است. علی‌رغم وجود مؤلفه‌های ادبیات پایداری ازجمله ستایش واقعه کربلا، دفاع از وطن، ستایش قهرمانان و شهیدان، مبارزه با ستمگری و...، در اشعار حماسی بختیاری و بویراحمدی، هدف این پژوهش، تحلیل الگوهای پایداری به عنوان یکی از مولفه‌های ادب پایداری در اشعار حماسی بختیاری و بویراحمدی است. اشخاص اساطیری (کیخسرو، بهرام، آرش کمانگیر و...)، حماسی (رستم، سیاوش و...) و تاریخی (آریوبرزن و...) در اشعار حماسی بختیاری و بویراحمدی وجود دارند که از آنان به‌عنوان الگوهای پایداری یاد می‌شود. روش جمع‌آوری داده-های پژوهش، بر پایة مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیل آن‌ها، به‌صورت محتوای کیفی انجام‌شده است. پس از بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده می‌توان گفت که شخصیت‌های الگودهنده به مبارزان برای تحریک، تشویق و حضور در میدان‌های نبرد در اشعار حماسی بختیاری و بویراحمدی، بیشتر اساطیری و حماسی هستند که خود از شاهنامه فردوسی به‌نوعی وام گرفته‌شده‌اند. علاوه بر این، در بیشتر اشعار سروده شده، پیوند عمیقی میان شخصیت‌های اساطیری، تاریخی و قهرمانان قومی بختیاری و بویراحمدی برقرارشده است که درواقع القاکننده روحیه پیروزی و الگوگیری از اساطیری ایرانی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of sustainability patterns in the epic poems of Bakhtiari and Boyerahmadi

نویسندگان [English]

  • mahmood aghakhani bizhani 1
  • eshagh toghiani 2

1 u. isfahan

2 u.isfahan

چکیده [English]

One of the most effective ways to gain the knowledge of the preliminaries of perseverance culture and its education is through scientific study of folk culture and literature. Despite the sustainability literature of the representatives of sustainability literature in the Bakhtiari and Boyer Ahmadi epic poem - such as praising the Karbala event, defending the homeland, praising heroes and martyrs, and fighting oppression - the present study is to analyze the patterns of sustainability, as one of the components the Bakhtiari and Boyer Ahmadi epic poem. There are certain well-known mythological (Key Khosro, Bahram, Arash Kamangir, etc.), epic (Rostam, Siavash, etc.) and historical (Aryubarzan, etc.) characters in the Bakhtiari and Boyer Ahmadi epic poem who are remembered as the exemplary of sustainability. The present study is qualitative and the data come from field-library sources. The analyses indicate that that the role-model characters assigned stimulate and encourage the fighters in battlefields are present in the of Bakhtiari and Boyer Ahmadi epic poems. They are largely mythological and epic and are driven from Ferdowsi's Shahnameh. Moreover, in most of the poems written, there is a deep connection between Bakhtiari and Boyar Ahmadi mythological and historical figures and ethnic heroes. These factors, in fact, inspire the spirit of victory and imitation in Iranian mythology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable literature, mythological patterns, popular culture, Bakhtiari'
  • s epic poems, Boyer Ahmadi'
  • s epic poems