نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیّات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

بیداری اسلامی و مقاومت در برابر استکبار جهانی و قدرت‌های زورگو از موضوعات مهم عصر حاضر است  و شاعران زیادی در موضوع ادبیّات پایداری شعر سروده‌اند. یکی از مراجع تقلید شیعه که اشعار پر معنایی درزمینۀ مسائل جهان اسلام شروده است، علاّمه سیّد محمّدحسین فضل‌الله است. او در اشعار خود به بررسی مشکلات جامعۀ اسلامی پرداخته است. از موضوعاتی که او در اشعار خود از آنها سخن رانده، مسئلۀ فلسطین است. او معتقد است که تنها راه نجات فلسطین مقاومت می‌باشد و طرح صلح با اسرائیل را هرگز نپذیرفت. او علّت بدبختی جهان اسلام را دوری گرفتن از اندیشه‌های اسلامی و خدا می‌داند و همۀ مسلمانان را به وحدت و بازگشت به اسلام دعوت می‌کند. علاّمه فضل‌الله  هرگز سکوت در برابر حاکمان ظلم و ستم را تحمّل  نمی‌کرد و جوانان را به‌عنوان سرمایه‌های هر کشور یاد می‌کرد و آن‌ها را به جهاد با طاغوت تشویق می‌کرد. نگارنده در این مقاله به بررسی موضوع بیداری اسلامی از دیدگاه علاّمه فضل‌الله پرداخته است. موضوعات مهم موردتوجّه علاّمه را می‌توان در این موارد خلاصه نمود: 1- فلسطین اسطورۀ مقاومت و جاودانگی 2- توجّه به مشکلات کشورهای اسلامی 3- دعوت به اسلام و ایجاد وحدت و همبستگی در میان مسلمانان 4- جهاد و مبارزۀ با استکبار جهانی 5- تقویت روحیۀ شهادت‌طلبی در میان مردم. نگارنده با شیوه‌ای تحلیلی - توصیفی به بررسی اشعار شاعر در این زمینه پرداخته است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reflections of Islamic Awakening in the Poetry of Allameh Sayed Mohammad Hossein Fazlolah

نویسنده [English]

  • ... ...