دوره و شماره: دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-400 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل آماری-رویکردی پژوهش های حوزۀ ادبیّات پایداری

صفحه 1-30

نعیمه اقانوری؛ غلامحسین غلامحسین زاده


4. تصویرآب در رجز آیینه داران کربلا

صفحه 81-102

محمّدصادق بصیری؛ معصومه یحیی زاده مقنی


10. بن‌مایه‌‌های ادب پایداری در شعر شاعران مسیحی فلسطین

صفحه 229-256

تورج زینی‏وند؛ علی دودمان کوشکی؛ فهیمه صالحی طبس


11. بررسی تطبیقی بارقه‌های مبارزه با استعمار در رمان «سووشون» سیمین دانشور و «تپۀ بزرگ» از سهیر قلماوی

صفحه 257-280

وحید سبزیان پور؛ زهرا خسروی؛ سهیل فتّاحی؛ محمّد صالحی؛ محمدرضا مالکی رضوان